Hoof Skakels

Word & Spirit

Welcome Holy Spirit

Finansiële Bydraes

Baie dankie vir u finansiële bydrae! Die Here seën u.

Tiendes en Offergawes

Bank: STANDARD BANK
Rekening naam: Word and Spirit
Rek no: 011 301 317
Takkode: 010 445


Bank: FNB
Rekening naam: Word and Spirit
Rek no: 627 050 13548
Takkode: 251045

Mal 3:10,

"Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die Here van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ’n oorvloedige seën sal uitstort nie".

Fil 4:19,

"En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus".

Terug