Hoof Skakels

Word & Spirit

Welcome Holy Spirit

Vas en Gebed

“Nie almal is geroep om te preek nie maar almal kan bid” Ps Henri Wilson.

Ons het n 24hr gebedsketting waarby jy betrokke kan raak!

Sluit aan by ons Vas en Gebed elke Woensdag

Onderwerpe sluit in:

  • Herlewing in ons land
  • Ons gemeenskap
  • Word and Spirit kerk
Terug