Hoof Skakels

Word & Spirit

Welcome Holy Spirit

Hulp vir Behoeftiges

Spr 19:17

“Wie hom oor ‘n arm mens ontferm, gee ‘n lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed”. Behoeftiges word weekliks bedien. Skenkings is baie welkom.

Terug